Liên hệ giải đáp

Vui lòng liên hệ để được giải đáp thắc mắc.

+81-6-6191-7412

Thời gian làm việc:9:00~17:00( nghỉ thứ 7, chủ nhật , ngày lễ)

Khóa học

Giới thiệu về khóa học

Giới thiệu khóa học theo nguyện vọng

Xem thông tin chi tiết giới thiệu khóa học theo nguyện vọng

Giới thiệu thời gian khóa học

Khóa 2 năm (nhập học tháng 4)

Khóa học hướng đến học sinh có trình độ sơ cấp. Mục tiêu sẽ đạt được năng lực Nhật ngữ N1, N2, say đó có thể học tiếp lên các trường có chất lượng cao.

Năm thứ nhất
Năm thứ hai

Khóa 1 năm 9 tháng (nhập học tháng 7)

Khóa học hướng đến học sinh muốn học trình độ từ N3, N4. Có thể học nâng cao từng bước từ N4 lên N3, từ N3 lên N2, từ N2 lên N1.

Năm thứ nhất
Năm thứ hai

Khóa học 1 năm 6 tháng ( Tháng 10 nhập học)

Khóa học hướng đến học sinh muốn bắt đầu học trình độ từ N3. Có thể học nâng cao từng bước từ N3 lên N2, N2 lên N1.

Năm thứ nhất
Năm thứ hai

Khóa học 1 năm ( Nhập học vào tháng 4)

Khóa học hướng đến học sinh đã có bằng N3. Mục tiêu sẽ đậu từ N2 lên N1 vào lúc tốt nghiệp trong thời gian ngắn.

Năm thứ nhất
Thủ tuc nhập học- Liên hệ giải đáp